Centrum Tradycji Gospodarczych

Październik 2016

Zostań naszym Partnerem

Nasze Centrum skupia liczne, zarówno polskie, jak i zagraniczne Podmioty i jest poważnym partnerem reprezentującym interesy swoich Członków. Reprezentują oni różnorodne branże. Różnorodność ta stanowi o niemałej sile całego środowiska. Stale rozbudowujemy naszą bazę zaufanych dostawców i usługodawców. Jesteśmy przekonani, [...]

Czerwiec 2016

Czym jest System Kojarzeń Biznesowych

Solidaryzm jest jednym z podstawowych zasad Centrum Tradycji Gospodarczych. Jedną z form wprowadzenia tej idei w życie, w ramach naszej Organizacji, jest działanie Systemu Kojarzeń Biznesowych. Jesteśmy szybko rozwijającą się Organizacją, posiadającą liczne kontakty w różnych środowiskach, zarówno w [...]

Zespół Centrum Tradycji Gospodarczych

Podstawą funkcjonowania każdej, nawet najbardziej technologicznie zaawansowanej struktury w firmie są ludzie. To wykwalifikowana kadra stanowi o istnieniu i rozwoju przedsiębiorstwa, a jej kreatywność i elastyczność w zmiennych warunkach rynku sprawiają, że staje się ona integralnym czynnikiem sukcesu firmy. Priorytetem [...]

Polityka prywatności

W wyniku składanych Deklaracji - Formularzy i zawartych w nich danych, pracownicy Centrum Tradycji Gospodarczych uprawnieni są do przetwarzania danych w ramach prowadzonej działalności określonej w Regulaminie CTG, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 [...]

Regulamin

I. Definicje Serwis – strona internetowa Centrum Tradycji Gospodarczych: www.ctg.org.pl (zwanego dalej Centrum). Członek – osoba prawna lub fizyczna zarejestrowana w Centrum Tradycji Gospodarczych, mająca prawo korzystać ze świadczeń Centrum oraz uczestniczyć we wszystkich formach jego działalności. Użytkownik – osoba korzystająca ze [...]

Dołącz do nas

Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w biznesie, ale także Osóby oraz środowiska identyfikujące się z tymi ideami. Celem naszym jest budowa w ramach Centrum Tradycji Gospodarczych [...]

Nota prawna

I. Prawo autorskie 1. Treść stron internetowych Centrum Tradycji Gospodarczych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Centrum Tradycji Gospodarczych wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie [...]

Często zadawane pytania

Na pewno masz wiele pytań dotyczących wstąpienia do Centrum Tradycji Gospodarczych, jak również funkcjonowania w jego ramach. Spieszymy Ci z pomocą i wyjaśniamy najczęściej podejmowane kwestie. Odpowiadamy również na pytania, z którymi bardzo często spotykamy się ze strony nowych [...]

Kodeks etyczny

Głównym celem, do którego stara się dążyć Centrum Tradycji Gospodarczych jest upowszechnienie wśród polskich/współpracujących z Centrum Podmiotów gospodarczych i Osób prywatnych idei związanych z praworządnością i rzetelnością, a także koncepcją odpowiedzialnie prowadzonej działalności. Wszelkie działania podejmowane na gruncie biznesowym [...]