Dołącz do nas

Dołącz do nas

Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w biznesie, ale także Osóby oraz środowiska identyfikujące się z tymi ideami.

Celem naszym jest budowa w ramach Centrum Tradycji Gospodarczych prestiżu i siły środowiska. Wzajemna pomoc i współpraca. Uzyskanie bezpieczeństwa zawodowego, grupowego i indywidualnego.

Uczestnictwo w Centrum oznacza jednak coś więcej niż tylko deklarację identyfikacji z tymi wartościami. Członkostwo w Centrum niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści, które mogą okazać się bardzo cenne zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Oto niektóre z nich.

Promocja

Firmy będące Członkami Centrum Tradycji Gospodarczych są przez nie promowane. Mogą liczyć na rekomendację wśród Członków Centrum oraz wśród firm zewnętrznych, co znacząco podnosi ich wiarygodność.

Członkowie Centrum mogą informować innych uczestników o ważnych wydarzeniach biznesowych. Mają prawo do umieszczania informacji i ogłoszeń na naszej stronie internetowej oraz kolportażu materiałów reklamowych za pośrednictwem Centrum.

Szkolenia

Centrum poprzez organizację oraz współ organizację szkoleń oraz konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria, przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników – specjalistów oraz kadry menadźerskiej.

Informacja

Centrum na bieżąco monitoruje, gromadzi i analizuje informacje, które mogą być przydatne dla Uczestników naszego Programu. Członkowie Centrum są na bieżąco informowani o targach, pokazach, misjach gospodarczych, przetargach, programach i zmianach w prawie, które mogą być istotne dla ich działalności.

Kooperacja

Jedną z form naszej działalności jest również kojarzenie ze sobą firm, które mogą być zainteresowane współpracą (Strefa Kojarzeń Biznesowych). Pozostajemy również w kontakcie z zagranicznymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, dzięki czemu mamy bogatą bazę ofert i propozycji współpracy od firm zagranicznych. Informacje te udostępniamy naszym Członkom. Pośredniczymy również w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem naukowym, które umożliwiają zaangażowanie się w projekty badawcze i innowacyjne.

Wyszukiwanie

W ramach realizacji Celów Centrum, jego Zespół na życzenie Członków wyszuka optymalny produkt lub usługę.

Rabaty

Firmy skupione w Centrum (oraz Osoby zainteresowane współrealizacją jego celów), mogą również korzystać z szerokiej gamy rabatów udzielanych im przez inne firmy o różnorodnym profilu działalności – zapraszanych przez nas do współpracy biznesowej. Umożliwia im to dostęp do produktów i usług o najwyższej jakości i na możliwie jak najbardziej preferencyjnych warunkach.

Udział w Systemie Rabatów jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem wzajemnego wsparcia, dającym przewagę nad konkurencją. Zakup towarów i usług w ramach tego Systemu napędza obroty, zwiększa zatrudnienie, daje szansę stabilizacji i rozwoju.

Potencjał Centrum wzrasta wraz z każdym przystępującym do niego Członkiem – Uczestnikiem Systemu. W konsekwencji i pozycja takiego Podmiotu wzrasta – współpraca z innymi Uczestnikami, dobrze zorganizowanymi, o ustabilizowanej pozycji, zawsze jest opłacalna. Jest gwarancją sukcesu.

Wspierajmy się wzajemnie – współpracujmy ze sobą!

Powiedz o nas znajomym: