Tag - centrum przedsiębiorczości

Czerwiec 2016

Kilka słów o ekonomii w ujęciu encyklopedycznym

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co [...]

Czym jest System Kojarzeń Biznesowych

Solidaryzm jest jednym z podstawowych zasad Centrum Tradycji Gospodarczych. Jedną z form wprowadzenia tej idei w życie, w ramach naszej Organizacji, jest działanie Systemu Kojarzeń Biznesowych. Jesteśmy szybko rozwijającą się Organizacją, posiadającą liczne kontakty w różnych środowiskach, zarówno w [...]

Często zadawane pytania

Na pewno masz wiele pytań dotyczących wstąpienia do Centrum Tradycji Gospodarczych, jak również funkcjonowania w jego ramach. Spieszymy Ci z pomocą i wyjaśniamy najczęściej podejmowane kwestie. Odpowiadamy również na pytania, z którymi bardzo często spotykamy się ze strony nowych [...]

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie pomocniczości. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Dzięki bogatej ofercie szkoleń, usług konsultingowych i możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwziąć marketingowych możemy [...]