Tag - marketing

Czerwiec 2016

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie pomocniczości. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Dzięki bogatej ofercie szkoleń, usług konsultingowych i możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwziąć marketingowych możemy [...]