Tag - wzajemna pomoc i współpraca gospodarcza

Czerwiec 2016

Dołącz do nas

Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w biznesie, ale także Osóby oraz środowiska identyfikujące się z tymi ideami. Celem naszym jest budowa w ramach Centrum Tradycji Gospodarczych [...]

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie pomocniczości. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Dzięki bogatej ofercie szkoleń, usług konsultingowych i możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwziąć marketingowych możemy [...]