">

Author - Paweł Pachliński

Kwiecień 2020

Zapraszamy do współpracy!

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur. Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę-wielkie upadają. Salustiusz ( Gaius Sallustius Crispus, 86-35 p.n.e) Centrum Tradycji Gospodarczych, to ciągłość Tradycji i ochrona tego co nasze. Paweł Pachliński Centrum Gospodarcze-Centrum Tradycji Gospodarczych powstała z potrzeby integracji nie tylko [...]

Marzec 2020

Nous vous invitons à collaborer!  

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur. Par l'union, les petites choses grandissent, mais par la discorde les plus grandes s'effondrent.  Salluste (Gaius Sallustius Crispus, 86-35 av. J.-C.)   Le Centre des Traditions Économiques, c’est la continuité de la Tradition et la protection de [...]

Luty 2020

Приглашаем к сотрудничеству!

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur. При согласии малое возрастает, при раздорах великое распадается. Саллюстий (Гай Саллюстий Крисп, 86-35 до н.э.) Центр экономических традиций [CTG]- это непрерывность традиции и защита того, что наше. Павел Пахлиньский Экономический центр - Центр экономических традиций был создан из [...]

Wir laden Sie herzlich zur Zusammenarbeit ein!

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur. Durch Eintracht wächst das Kleine, durch Zwietracht zerfällt das Größte. Sallust (Gaius Sallustius Crispus, 86-35 v. Chr.)  Das Zentrum für Wirtschaftliche Traditionen steht für Kontinuität der Tradition und Schutz dessen, was uns gehört. Paweł Pachliński Das Wirtschaftszentrum: [...]

Luty 2019

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych.

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych. Powołuję do życia Organizację-Centrum Gospodarcze: Centrum Tradycji Gospodarczych. Paweł Pachliński Pyrzyce-Orzyc, dnia 08 grudnia, Anno Domini MMXVIII. Centrum Tradycji Gospodarczych. Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur. Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę-wielkie upadają. Salustiusz (Gaius Sallustius Cripus, 86-32 p.n.e.) Centrum [...]

Październik 2018

Polityka prywatności

W wyniku składanych Deklaracji – Formularzy i zawartych w nich danych, pracownicy Centrum Tradycji Gospodarczych uprawnieni są do przetwarzania danych w ramach prowadzonej działalności określonej w Regulaminie CTG, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 [...]

Październik 2016

Solidaryzm

Solidaryzm jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Jest przekonaniem, że społeczeństwo to nie tylko mechaniczne połączenie ze sobą jednostek, ale wspólnota,wierząca w te same koncepcje np. odbudowy ładu społecznego. Posiadająca charakterystyczną spójność, która wynika z samego faktu jej istnienia [...]