">

Aktualności

Luty 2019

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych.

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych. Powołuję do życia Organizację-Centrum Gospodarcze: Centrum Tradycji Gospodarczych. Paweł Pachliński Pyrzyce-Orzyc, dnia 08 grudnia, Anno Domini MMXVIII. Centrum Tradycji Gospodarczych. Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur. Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę-wielkie upadają. Salustiusz (Gaius Sallustius Cripus, 86-32 p.n.e.) Centrum [...]

Październik 2018

Polityka prywatności

W wyniku składanych Deklaracji – Formularzy i zawartych w nich danych, pracownicy Centrum Tradycji Gospodarczych uprawnieni są do przetwarzania danych w ramach prowadzonej działalności określonej w Regulaminie CTG, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 [...]

Czerwiec 2016

Krótka historia teorii solidaryzmu

Solidaryzm – kierunek społeczno-polityczny powstały w II połowie XIX wieku i głoszący naturalną wspólnotę interesów różnych grup i warstw społecznych w państwie, niezależną od ich statusu ekonomicznego lub zawodowego i związanych z nimi różnic interesów. Historia Idee solidaryzmu pojawiały się wielokrotnie [...]

Kilka słów o ekonomii w ujęciu encyklopedycznym

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co [...]