">

Centrum Tradycji Gospodarczych

Październik 2016

Solidaryzm

Solidaryzm jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Jest przekonaniem, że społeczeństwo to nie tylko mechaniczne połączenie ze sobą jednostek, ale wspólnota,wierząca w te same koncepcje np. odbudowy ładu społecznego. Posiadająca charakterystyczną spójność, która wynika z samego faktu jej istnienia [...]

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie solidaryzmu. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności [...]

Zostań naszym Partnerem

Nasze Centrum skupia liczne, zarówno polskie, jak i zagraniczne Podmioty i jest poważnym partnerem reprezentującym interesy swoich Członków. Reprezentują oni różnorodne branże. Różnorodność ta stanowi o niemałej sile całego środowiska. Stale rozbudowujemy naszą bazę zaufanych dostawców i usługodawców. Jesteśmy przekonani, [...]

Czerwiec 2016

Czym jest System Kojarzeń Biznesowych

Solidaryzm jest jednym z podstawowych zasad Centrum Tradycji Gospodarczych. Jedną z form wprowadzenia tej idei w życie, w ramach naszej Organizacji, jest działanie Systemu Kojarzeń Biznesowych. Jesteśmy szybko rozwijającą się Organizacją, posiadającą liczne kontakty w różnych środowiskach, zarówno w [...]

Zespół Centrum Tradycji Gospodarczych

Podstawą funkcjonowania każdej, nawet najbardziej technologicznie zaawansowanej struktury w firmie są ludzie. To wykwalifikowana kadra stanowi o istnieniu i rozwoju przedsiębiorstwa, a jej kreatywność i elastyczność w zmiennych warunkach rynku sprawiają, że staje się ona integralnym czynnikiem sukcesu firmy. Priorytetem [...]

Polityka ochrony danych osobowych

1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dalej: Polityka) stanowi zestaw wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych u Administratora – Centrum Tradycji Gospodarczych, ul. Sienkiewicza 5, 74-200 Pyrzyce. (dalej: Administrator). Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i [...]

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.ctg.org.pl, zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez Usługodawcę. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Członków, Partnerów oraz prawa i obowiązki Usługodawcy. 3. Korzystając ze stron Serwisu, każdy Użytkownik potwierdza, że [...]