">

Dołącz do nas

Dołącz do nas

Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w biznesie, ale także Osoby oraz środowiska identyfikujące się z tymi ideami.

Naszym celem jest budowa, w ramach Centrum Tradycji Gospodarczych, prestiżu i siły środowiska. Wzajemna pomoc i współpraca. Uzyskanie bezpieczeństwa zawodowego, grupowego oraz indywidualnego.

Uczestnictwo w Centrum oznacza jednak coś więcej niż tylko deklarację identyfikacji z tymi wartościami. Członkostwo w Centrum niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści, które mogą okazać się bardzo cenne zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Oto niektóre z nich.

Promocja

Firmy będące Członkami Centrum Tradycji Gospodarczych są przez nie promowane. Mogą liczyć na rekomendację wśród Członków Centrum oraz wśród firm zewnętrznych – Partnerów Centrum, co znacząco podnosi ich wiarygodność.

Członkowie Centrum mogą informować innych uczestników o ważnych wydarzeniach biznesowych. Mają prawo do umieszczania informacji i ogłoszeń na naszej stronie internetowej oraz kolportażu materiałów reklamowych za pośrednictwem Centrum.

Szkolenia

Centrum poprzez organizację oraz współorganizację szkoleń oraz konferencji, stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria, przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników – specjalistów oraz kadry menadżerskiej.

Informacja

Centrum na bieżąco monitoruje, gromadzi i analizuje informacje, które mogą być przydatne dla Uczestników naszego Programu. Członkowie Centrum są na bieżąco informowani o targach, pokazach, misjach gospodarczych, przetargach, programach i zmianach w prawie, które mogą być istotne dla ich działalności.

Kooperacja

Jedną z form naszej działalności jest również kojarzenie ze sobą firm, które mogą są zainteresowane współpracą (Strefa Kojarzeń Biznesowych). Pozostajemy również w kontakcie z zagranicznymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców, dzięki czemu mamy bogatą bazę ofert i propozycji współpracy od firm zagranicznych. Informacje te udostępniamy naszym Członkom.

W niedalekiej przyszłości będziemy także pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem naukowym, które umożliwią zaangażowanie się w projekty badawcze oraz innowacyjne.

Wyszukiwanie

W ramach realizacji Celów Centrum, jego Zespół na życzenie Członków wyszuka optymalny produkt lub usługę.

Rabaty

Udział w Systemie Rabatów jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem wzajemnego wsparcia, dającym przewagę nad konkurencją. Zakup towarów i usług w ramach tego Systemu napędza obroty, zwiększa zatrudnienie, daje szansę stabilizacji i rozwoju.

Potencjał Centrum wzrasta wraz z każdym przystępującym do niego Członkiem – Uczestnikiem Systemu. W konsekwencji i pozycja takiego Podmiotu wzrasta – współpraca z innymi Uczestnikami, dobrze zorganizowanymi, o ustabilizowanej pozycji, zawsze jest opłacalna. Jest gwarancją sukcesu.

Oferty naszych Partnerów

Firmy skupione w Centrum oraz Osoby zainteresowane współrealizacją jego celów,  mogą również korzystać z szerokiej gamy rabatów udzielanych im przez inne firmy o różnorodnym profilu działalności – zapraszanych przez nas do współpracy biznesowej. Umożliwia im to dostęp do produktów i usług o najwyższej jakości, na możliwie jak najbardziej preferencyjnych warunkach.

Wspierajmy się wzajemnie – współpracujmy ze sobą!

Powiedz o nas znajomym: