">

Nota prawna

I. Prawo autorskie
1. Treść stron internetowych Centrum Tradycji Gospodarczych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Centrum Tradycji Gospodarczych wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy firm i instytucji lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych Centrum Tradycji Gospodarczych stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu
1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Centrum Tradycji Gospodarczych mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Centrum Tradycji Gospodarczych w artykułach zamieszczanych przez Członków mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Centrum Tradycji Gospodarczych nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

III. Serwis internetowy Centrum Tradycji Gospodarczych a polskie prawo telekomunikacyjne
Serwis internetowy Centrum Tradycji Gospodarczych.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Centrum Tradycji Gospodarczych nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies.

Pliki Cookies stosowane w serwisie:

Pliki tymczasowe – są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu
Pliki Google Analytics – służące do analizy odwiedzin w serwisie

IV. Odpowiedzialność
1. Informacje zawarte w serwisie internetowym Centrum Tradycji Gospodarczych zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Centrum Tradycji Gospodarczych nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie Centrum Tradycji Gospodarczych mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Centrum Tradycji Gospodarczych nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych Centrum Tradycji Gospodarczych bez jego zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Centrum Tradycji Gospodarczych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

4. Centrum Tradycji Gospodarczych nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. Serwis internetowy Centrum Tradycji Gospodarczych posiada linki do stron osób trzecich. Centrum Tradycji Gospodarczych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Centrum Tradycji Gospodarczych nie oznacza, że Centrum Tradycji Gospodarczych rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Powiedz o nas znajomym: