">

Oświadczenie Członka CTG o odstąpieniu od umowy