">

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych.

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych.

Powołanie do życia Centrum Tradycji Gospodarczych.

Powołuję do życia Organizację-Centrum Gospodarcze: Centrum Tradycji Gospodarczych.

Paweł Pachliński
Pyrzyce-Orzyc, dnia 08 grudnia, Anno Domini MMXVIII.

Centrum Tradycji Gospodarczych

Centrum Tradycji Gospodarczych.

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur.
Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę-wielkie upadają.
Salustiusz

(Gaius Sallustius Cripus, 86-32 p.n.e.)

Centrum Tradycji Gospodarczych, to ciągłość Tradycji i ochrona tego co nasze.

Paweł Pachliński

Centrum Tradycji Gospodarczych [CTG] powstało z potrzeby integracji nie tylko środowiska biznesowego, któremu bliskie są idee solidaryzmu, lojalności, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych, ale także osób oraz środowisk identyfikujących się z tymi wartościami.

Naszym celem jest budowanie prestiżu i siły alternatywnego środowiska gospodarczego Centrum Tradycji Gospodarczych. Stawiamy również na wzajemną pomoc i współpracę. Pragniemy oferować poczucie bezpieczeństwa zawodowego, grupowego oraz indywidualnego wszystkich jego Członków.

Promujemy postawy moralne w biznesie i realizacje zasad etycznych w praktyce. Uważamy, że to najlepsza droga rozwoju dla gospodarki wolnorynkowej, która powinna powstawać na fundamencie poszanowania własności prywatnej i zgodnie z zasadami solidaryzmu ekonomicznego oraz społecznego.

Chcemy dać impuls do szeroko zakrojonej i głęboko przemyślanej dyskusji oraz do czynnych działań na płaszczyźnie gospodarczej, aby tworzyć podobne do naszej organizacje – organizowania się.

Pragniemy wykorzystywać posiadany przez nasze Środowisko kapitał wiedzy i umiejętności, wartości kultury duchowej i materialnej oraz potencjał inwestycyjny, a także biznesowy dla odbudowy ładu społeczno-gospodarczego.  [ Odbudowy naszej Cywilizacji]

Chcemy dać możliwość bogacenia się, wspólnego wzrostu gospodarczego wszystkim Członkom CTG, wdrażając w praktyce nasze założenia i koncepcje.

Możemy razem tworzyć potężne Środowisko ludzi o ugruntowanym poczuciu swojego miejsca w życiu społecznym.

Uważamy, że nie ma zadań niewykonalnych!

Pamiętajmy, że niezależne ekonomicznie elity, oparte na prywatnej własności i Tradycji, o konserwatywnych (zachowawczych) poglądach, nie ulegają łatwo destrukcyjnym antycywilizacyjnym siłom. Własność i Tradycja tworzą bowiem klasę o silnym instynkcie zachowawczym, o klarownych aspiracjach, niekoniunkturalnych i bardziej weryfikowalnych poglądach.

Uważamy, że mając jedynie wpływ na gospodarkę (posiadając odpowiednio dużą siłę ekonomiczną) można dokonać zmian społeczno-politycznych.

W jaki sposób i w jakim kierunku będą one przebiegały – zależy od człowieka i związanego z nim środowiska, a więc reprezentowanych przez nie wartości.

Budowa własnej siły ekonomicznej jest niezmiernie prosta i naturalna, ale do tego potrzebna jest idea, odpowiednie przywództwo, jasno sprecyzowane cele oraz konsekwencja w ich realizacji, a więc w działaniu.

Dajemy narzędzia do wdrożenia w życie tej idei w postaci portalu: https://ctg.org.pl, gdzie przedstawiamy szeroką gamę rozwiązań gotowych do wdrożenia.

Przynależność do naszej Organizacji jest dobrowolna, świadoma a wręcz ideowa.

Jesteśmy pierwszą tego typu Organizacją i to o zasięgu międzynarodowym. Dzięki temu dajemy możliwość organizowania się wszystkim, którzy podobnie jak my, widzą taką potrzebę.

Sprawimy, że nasza inicjatywa obejmie jak najszersze kręgi, ponieważ nadszedł czas na działanie.

LogoCTG

Powiedz o nas znajomym: