">

Tag - marketing

Październik 2016

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie solidaryzmu. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności [...]