">

Tag - moralność

Październik 2016

Czerwiec 2016

Kodeks etyczny

Głównym celem, do którego stara się dążyć Centrum Tradycji Gospodarczych jest upowszechnienie wśród polskich/współpracujących z Centrum Podmiotów gospodarczych i Osób prywatnych idei związanych z praworządnością i rzetelnością, a także koncepcją odpowiedzialnie prowadzonej działalności. Wszelkie działania podejmowane na gruncie biznesowym [...]