">

Tag - pomocniczość

Październik 2016

Solidaryzm

Solidaryzm jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Jest przekonaniem, że społeczeństwo to nie tylko mechaniczne połączenie ze sobą jednostek, ale wspólnota,wierząca w te same koncepcje np. odbudowy ładu społecznego. Posiadająca charakterystyczną spójność, która wynika z samego faktu jej istnienia [...]

Czerwiec 2016

Kodeks etyczny

Głównym celem, do którego stara się dążyć Centrum Tradycji Gospodarczych jest upowszechnienie wśród polskich/współpracujących z Centrum Podmiotów gospodarczych i Osób prywatnych idei związanych z praworządnością i rzetelnością, a także koncepcją odpowiedzialnie prowadzonej działalności. Wszelkie działania podejmowane na gruncie biznesowym [...]