">

Tag - regulamin centrum tradycji gospodarczych

Październik 2018

Polityka prywatności

W wyniku składanych Deklaracji – Formularzy i zawartych w nich danych, pracownicy Centrum Tradycji Gospodarczych uprawnieni są do przetwarzania danych w ramach prowadzonej działalności określonej w Regulaminie CTG, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 [...]

Czerwiec 2016

Polityka ochrony danych osobowych

1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dalej: Polityka) stanowi zestaw wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych u Administratora – Centrum Tradycji Gospodarczych, ul. Sienkiewicza 5, 74-200 Pyrzyce. (dalej: Administrator). Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i [...]

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.ctg.org.pl, zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez Usługodawcę. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Członków, Partnerów oraz prawa i obowiązki Usługodawcy. 3. Korzystając ze stron Serwisu, każdy Użytkownik potwierdza, że [...]