">

Tag - regulamin

Czerwiec 2016

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.ctg.org.pl, zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez Usługodawcę. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Członków, Partnerów oraz prawa i obowiązki Usługodawcy. 3. Korzystając ze stron Serwisu, każdy Użytkownik potwierdza, że [...]

Nota prawna

I. Prawo autorskie 1. Treść stron internetowych Centrum Tradycji Gospodarczych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Centrum Tradycji Gospodarczych wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie [...]