">

Tag - wzajemna pomoc i współpraca gospodarcza

Październik 2016

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie solidaryzmu. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności [...]

Czerwiec 2016

Dołącz do nas

Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w biznesie, ale także Osoby oraz środowiska identyfikujące się z tymi ideami. Naszym celem jest budowa, w ramach Centrum Tradycji Gospodarczych, [...]