">

Tag - zasady ctg

Październik 2016

Solidaryzm

Solidaryzm jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Jest przekonaniem, że społeczeństwo to nie tylko mechaniczne połączenie ze sobą jednostek, ale wspólnota,wierząca w te same koncepcje np. odbudowy ładu społecznego. Posiadająca charakterystyczną spójność, która wynika z samego faktu jej istnienia [...]

Zostań naszym Partnerem

Nasze Centrum skupia liczne, zarówno polskie, jak i zagraniczne Podmioty i jest poważnym partnerem reprezentującym interesy swoich Członków. Reprezentują oni różnorodne branże. Różnorodność ta stanowi o niemałej sile całego środowiska. Stale rozbudowujemy naszą bazę zaufanych dostawców i usługodawców. Jesteśmy przekonani, [...]

Czerwiec 2016

Czym jest System Kojarzeń Biznesowych

Solidaryzm jest jednym z podstawowych zasad Centrum Tradycji Gospodarczych. Jedną z form wprowadzenia tej idei w życie, w ramach naszej Organizacji, jest działanie Systemu Kojarzeń Biznesowych. Jesteśmy szybko rozwijającą się Organizacją, posiadającą liczne kontakty w różnych środowiskach, zarówno w [...]

Zespół Centrum Tradycji Gospodarczych

Podstawą funkcjonowania każdej, nawet najbardziej technologicznie zaawansowanej struktury w firmie są ludzie. To wykwalifikowana kadra stanowi o istnieniu i rozwoju przedsiębiorstwa, a jej kreatywność i elastyczność w zmiennych warunkach rynku sprawiają, że staje się ona integralnym czynnikiem sukcesu firmy. Priorytetem [...]

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.ctg.org.pl, zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez Usługodawcę. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Członków, Partnerów oraz prawa i obowiązki Usługodawcy. 3. Korzystając ze stron Serwisu, każdy Użytkownik potwierdza, że [...]

Nota prawna

I. Prawo autorskie 1. Treść stron internetowych Centrum Tradycji Gospodarczych chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Centrum Tradycji Gospodarczych wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie [...]

Często zadawane pytania

Na pewno masz wiele pytań dotyczących wstąpienia do Centrum Tradycji Gospodarczych, jak również funkcjonowania w jego ramach. Spieszymy Ci z pomocą i wyjaśniamy najczęściej podejmowane kwestie. Odpowiadamy również na pytania, z którymi bardzo często spotykamy się ze strony nowych [...]

Kodeks etyczny

Głównym celem, do którego stara się dążyć Centrum Tradycji Gospodarczych jest upowszechnienie wśród polskich/współpracujących z Centrum Podmiotów gospodarczych i Osób prywatnych idei związanych z praworządnością i rzetelnością, a także koncepcją odpowiedzialnie prowadzonej działalności. Wszelkie działania podejmowane na gruncie biznesowym [...]