">

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur.
Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę-wielkie upadają.
Salustiusz
( Gaius Sallustius Crispus, 86-35 p.n.e)

Centrum Tradycji Gospodarczych, to ciągłość Tradycji i ochrona tego co nasze.

Paweł Pachliński

Centrum Gospodarcze-Centrum Tradycji Gospodarczych powstała z potrzeby integracji nie tylko środowiska biznesowego, któremu bliskie są idee solidaryzmu, lojalności, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych, ale także osób oraz środowisk identyfikujących się z tymi wartościami.

Naszym celem jest budowanie prestiżu i siły alternatywnego środowiska gospodarczego. Stawiamy również na wzajemną pomoc i współpracę. Pragniemy oferować poczucie bezpieczeństwa zawodowego, grupowego oraz indywidualnego wszystkich jego Członków.

Promujemy postawy moralne w biznesie i realizacje zasad etycznych w praktyce. Uważamy, że to najlepsza droga rozwoju dla gospodarki wolnorynkowej, która powinna powstawać na fundamencie poszanowania własności prywatnej i zgodnie z zasadami solidaryzmu ekonomicznego oraz społecznego.

Chcemy dać impuls do szeroko zakrojonej i głęboko przemyślanej dyskusji oraz do czynnych działań na płaszczyźnie gospodarczej, aby tworzyć podobne do naszej organizacje – organizowania się.

Może się ona odbywać na kilka sposobów. Jednym z modeli jest działanie w ramach CTG, poprzez bezpośrednie przystąpienie do naszej Organizacji. Innym modelem zaś będzie także tworzenie odrębnych środowisk i wielu wzajemnych powiązać gospodarczych.

Pragniemy wykorzystywać posiadany przez nasze Środowisko kapitał wiedzy i umiejętności, wartości kultury duchowej i materialnej oraz potencjał inwestycyjny, a także biznesowy dla odbudowy ładu społeczno-gospodarczego.

Chcemy dać możliwość bogacenia się, wspólnego wzrostu gospodarczego wszystkim jej Członkom , wdrażając w praktyce nasze założenia i koncepcje.

Możemy razem tworzyć potężne Środowisko ludzi o ugruntowanym poczuciu swojego miejsca w życiu społecznym.

Uważamy, że nie ma zadań niewykonalnych!

Pamiętajmy, że niezależne ekonomicznie elity, oparte na prywatnej własności i Tradycji, o konserwatywnych (zachowawczych) poglądach, nie ulegają łatwo destrukcyjnym antycywilizacyjnym siłom. Własność i Tradycja tworzą bowiem klasę o silnym instynkcie zachowawczym, o klarownych aspiracjach, niekoniunkturalnych i bardziej weryfikowalnych poglądach.

Uważamy, że mając jedynie wpływ na gospodarkę (posiadając odpowiednio dużą siłę ekonomiczną) można dokonać zmian społeczno-politycznych.

W jaki sposób i w jakim kierunku będą one przebiegały – zależy od człowieka i związanego z nim środowiska, a więc reprezentowanych przez nie wartości.

Budowa własnej siły ekonomicznej jest niezmiernie prosta i naturalna, ale do tego potrzebna jest idea, odpowiednie przywództwo, jasno sprecyzowane cele oraz konsekwencja w ich realizacji, a więc w działaniu.

Dajemy narzędzia do wdrożenia w życie tej idei w postaci portalu:https://ctg.org.pl , gdzie przedstawiamy szeroką gamę rozwiązań gotowych do wdrożenia 1).

Przynależność do naszej Organizacji jest dobrowolna, świadoma a wręcz ideowa.

Jesteśmy pierwszą tego typu Organizacją i to o zasięgu międzynarodowym. Dzięki temu dajemy możliwość organizowania się wszystkim, którzy podobnie jak my, widzą taką potrzebę.

Sprawimy, że nasza inicjatywa obejmie jak najszersze kręgi, ponieważ nadszedł czas na działanie.

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy na Facebooku: zapraszamy do polubienia naszej strony:https://www.facebook.com/Centrum-Tradycji-Gospodarczych

1). Można tam znaleźć oprócz szczegółowego przedstawienia zasad-idei, na których powstało Centrum Gospodarczego:Centrum Tradycji Gospodarczych-także dostępne tylko dla przyjętych Członków Platforma współpracy i integracji środowiska a tam m. innymi:
Konto Członka CTG, Katalog Członków Centrum wraz z szeroko rozbudowaną Jego wizytówką, System Rabatowy na produkty i usługi pomiędzy członkami Centrum, System Kojarzeń Biznesowych pomiędzy Członkami Centrum, System Ofert Pracy (dam-szukam pracę), System wyszukiwania poszukiwanej usługi lub produktu przez Członka Centrum.
A także Katalog zaufanych Partnerów nie będących członkami Centrum oraz ich oferty .

Ponadto, można aplikować do Zespołu obsługującego Centrum-serdecznie zapraszamy.

LogoCTG

Powiedz o nas znajomym: